سوال این هفته:

در مثلث متساوی الساقین ABC، زاویه BAC = 20° میباشد. نقاط D و E بصورت تصادفی روی اضلاع مثلث انتخاب میشوند.

اگر دو زاویه ECB = 50°  و DBC = 60°  باشند، زاویه EDB چند درجه است؟

 ax

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۳ساعت 19:8  توسط امیر حسین شفیع زاده  |